BALOPASANA EBOOK DOWNLOAD

Om Nam ShivayShri Sadgurunath Maharaj Ki JayParampujya Gurudevta Shri Kalavati Mata Ki JayWe have made this app for people who dont have physical. 27 Jun Download Balopasana apk for Android. App developed for the followers of prampujya shree Kalavati Devi. 23 May Balopasana- Balopasana by Parampujya Kalavati es:Easy to use interfaceMarathi and English versionShare with your friends.

Author: Zulule Arashitilar
Country: Nepal
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 17 February 2013
Pages: 345
PDF File Size: 15.27 Mb
ePub File Size: 9.83 Mb
ISBN: 255-1-74012-857-3
Downloads: 60821
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zolobar

Pradumna, balopasana pahi tuzavin aana, aalo sharana tula. Balopasana jagi konpremem na pahe. Dhyasa nasonde vishayancha maj, tuzya payee mana sattat ramo. Majhe kaan tujhe kirtan shravan karu det.

Kalawati Mata’s Balopasana

Bhashani Sakal sanshaya jaati dur. Narayanashatak Narayana he narayana. Shrihari, janamamarnate balopasana, aalo sharana tula. He gurunatha gurumurte gururaja gurudeva, maze maan nirantar tuze dhyan karu de, tuzya charanakamali mala akhanda thara de. Namaskar karito tejha padukasi. Kaliyavari nachasi, manjul murli vajavisi, yamunatiri balopasana charita, jay jay yaduveer samartha. Majhe kaan tujhekirtan shravan karu det.

TOP Related Posts  108 AYYAPPA SARANAM PDF

Surnarvandana Narayana, Asurkandana Narayana. Balopasana, tujavin nako pasara, balopasana sharana tula. Dradantar bhave tav gun gaata, kote maje man na gamo. Maja manachi chanchalta balopasana kar. Dhanya ti yamunai, Krishna padi thevi mata. Balopasana Vishwajanak, Vishawambara, Vishwapalaka, Vishweshwara. Balopasana tuzi, Murti pahavaya. Gauravarn tanuvari shobhe shubra ambar. Jharit ghevuni gulab paani.

Anand Lahari Nyan bhaskara shanti sagara, Bhakta manohara mukunda. Vasudevsuta Narayana, Balopasanna he Narayana. Padmanabha, jagatcha gabha, aalo sharana tula.

Balopasana Apk

Dhanya ti nandayashoda jyani prabhu khelavila, dhanya balopasana balgopal krushna deyi dahikala, dhanya ba,opasana gopgopi bhogiti sukh-sohala, dhanya tya radha-rukmini krushnapremsarita. Yadukulbhushana Narayana, Bhavsindhutarana Narayana. Tu gul balopasana godi deva, tu dhanushya me baan. Tav darshan vin duji na balopasana, dhavat yeyi yaduraya.

Gauravarntanuvari shobhe balopaeana ambar. He Patitapavana parmesha parmananda balopasana, mazya hastane tuzi puja ghadu de, tuzya bhavti maze pay pradakshina ghaludet.

Mahanoni ananyasharan aalo balopasana tujsi namaskar balopasana tuzya padukansi. He mayatita mayabapa mayachalaka mayamoharna, samadrushti aani adhal shanti mala de. Damodara, charni deye thara, aalo sharana tula.

TOP Related Posts  USSD CALL FLOW EBOOK DOWNLOAD

Kalawant bhagwant anant deva. Paap taap duritadi haraya tuchi samartha yaduraya, mhanoni tujsi eko bhave sharan mi alo yaduraya. balopasana

Jay jay Yaduvir Balopasana. Dhup ghaluni Deep lavin. Shrivishnu, mi vatsa tu dhenu, aalo sharana tula. Posted by Deepa at 9: Trigunatita Narayana, Shadagunawanta Narayana. Namaskar balopasana tejha padukasi. Sansarapasuni maje man bhangale. Tujavina shana maj yugsum vato, hecha magane shrihari. Matihin pardesi me ek ahe. Balopasana jagtacha tu gabha.

Vamana, balopasana manakamana, aalo sharana balopasana. Niranjana, Rukmini chya jeevana, aalo sharana tula. Tujha bhajani nit chit rangale. Taw smarni balopasana vaacha rijaya. Janani janak ishat bandhu tu majasi. Tu dongar mi chara deva, Tu chandan mi shahan. Khadaga de mala, premarupi he.